<We_can_help/>

What are you looking for?

>Etkinlik Türleri

Etkinlik Türleri

Mülakat Simülasyonları

Mülakat Simülasyonları

İnsan kaynakları profesyonellerinin iş görüşmelerinde mülakat
sürecini, sıkça sorulan soruları ve cevaplarını mezun olmadan önce
deneyimlemelerini sağlayacak bir etkinliktir.
Mülakat simülasyonunu gerçekleştiren İK profesyonelleri tarafından,
kurgu bir pozisyon yaratılıp örnek mülakat gerçekleştirilir.
Mülakat sonunda İK profesyoneli adayın mülakat performansına
ilişkin (mülakatta dikkat çeken güçlü yönleri, adayın geliştirmesi
gereken yönler vb.) geri bildirim verir.

 

Amacı:

− Adaylara mülakat deneyimi kazandırmak ve mülakat becerilerini
geliştirmek,
− Mülakatlardaki kritik sorulara ve adayların izleyebilecekleri
stratejilere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak,
− Adayların işe alım süreçlerinde iyi bir performans sergilemeleri için
rehberlik etmek,
− Mevcut mülakat performanslarıyla ilgili İK profesyonellerinden geri
bildirim almalarını sağlayarak adaylara kendilerini nasıl daha
doğru ifade edeceklerini ve İK profesyonellerinde doğru bir izlenim
bırakabileceklerini öğretmek.

Mülakatlar

Mülakatlar

İK uzmanları veya yöneticilerin kurum/kuruluştaki açık bir pozisyona
başvuran adayın pozisyona uygunluğunu değerlendirmek amacıyla
yaptıkları görüşmelerdir.
Mülakatlar adaylar ile birebir geçekleştirilebileceği gibi birden fazla
adayın katılımı ile grup mülakatları da yürütülebilir.
İlk aşamada genellikle aday ile ön görüşme yapılarak mülakatın
konusu, içeriği ve sorular hakkında bilgilendirme yapılır.
İK profesyoneli mülakat konusunun bütün boyutlarını yansıtacak
şekilde soru-cevap esasına dayalı bir süreç takip ederek adayı ve
yetkinliklerini tanımaya çalışır.
Pozisyonun gerektirdiği yetkinlikleri ölçme odaklı gerçekleştirilen
mülakatta adayın yetkinlikleri, sözel iletişim becerileri, beden dili,
tutum ve davranışları hakkında notlar alınır.
Olumlu/olumsuz mülakat sonucunun aday ile paylaşılması önerilir.

 

Amacı:

− Adayın bilgi, beceri, deneyim, eğitim geçmişi, sosyal faaliyetleri, ilgi
alanları, kariyer hedefleri vb. hakkında detaylı bilgi almak,
− Adayın pozisyona ve iş yerine uygunluğunu değerlendirmek,
− Adaya pozisyona ve kurum/kuruluşa ilişkin detaylı bilgi vermek.

Tanıtım Oturumları/Söyleşiler

Tanıtım Oturumları/Söyleşiler

Kurum vizyonu, misyonu, tarihçesi ve faaliyet alanlarının anlatıldığı
bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir.
Tanıtım oturumları genellikle kalabalık bir dinleyici kitlesi ile sunum
düzeninde gerçekleştirilir ve sunum sonunda dinleyicilerin soru
sormalarına imkân sağlanır. Söyleşiler ise daha az kişinin katılımı ile
gerçekleştirilen, dinleyicilerin soru ve görüşleri ile sürece aktif olarak
dâhil olabileceği etkileşimi bilgilendirme oturumlarına göre daha
yüksek etkinliklerdir.
Tanıtım oturumları ve söyleşilerde hedef kitlede merak duygusu
uyandıracak projelere, işvereni sektöründeki diğer kurumlardan
ayrıştıran özelliklerine ve kurum hakkında araştırma ihtiyacı
doğuracak bilgilere yer verilmesi önerilir

 

Amacı:

− İşveren marka yönetimi ve yetenek kazanımı çalışmalarını
desteklemek,
− Kurumun faaliyetlerini, değerlerini, çalışan profilini ve kurum
kültürünü adaylara tanıtmak,
− İşverenin kariyer fırsatları hakkında bilgilendirme yapmasına
imkan sağlamak

Öz Geçmiş Değerleme Oturumları

Öz Geçmiş Değerleme Oturumları

Adaylar tarafından hazırlanan öz geçmişlerinin ve/veya niyet
mektuplarının, profesyonel bir İK uzmanı veya bir yönetici tarafından
gözden geçirilerek adaya geri bildirim sağlandığı oturumlardır.
Bu oturumlarda açık ve şeffaf bir şekilde olumlu durumları
destekleyici ve olumsuz durumları düzeltici yönlendirmelerde
bulunulur ve adaya yardımcı olmak amacıyla motive edici geri
bildirimler verilir.

 

Amacı:

− Adayların öz geçmişlerini beceri ve yetkinliklerini doğru şekilde
ifade edebilecekleri yönde geliştirmelerini sağlamak ve
mülakatlara çağırılma olasılığını artıracak yönlendirme/geri
bildirimlerde bulunmak.

Kariyer/Çay Saati Sohbetleri

Kariyer/Çay Saati Sohbetleri

İK uzmanları ve/veya yöneticilerin potansiyel insan kaynağı ile
profesyonel hayat ilişkin farklı konularda gerçekleştirdikleri interaktif
kariyer sohbetleridir. Konu seçiminde hedef kitlenin eğitim bilgileri,
deneyimi, yaşı vb. özellikleri göz önünde bulundurulması ve söz
konusu kitlenin dikkatini çekecek şekilde seçilmesi önerilir.
İK uzmanları/yöneticiler katılımcılarda kariyer farkındalığı oluşturacak
deneyim ve önerilerini paylaşır. Sürece dinleyicilerin interaktif
katılımı soru-cevap yoluyla teşvik edilir.

 

Amacı:

− Adayın işveren kurum/kuruluşu, çalışan profilini ve kurum/
kuruluştaki kariyer fırsatlarını tanımasını sağlamak,
− İşverenin potansiyel insan kaynağı arasındaki bilinirliğini artırmak
ve yetenek kazanımına yönelik faaliyetlerini desteklemek,
− Gençlerin kariyer farkındalığını artırmak,
− Profesyonellerin çalışma deneyimlerini gençlere aktarmasını
sağlamak.

Atölye/Örnek Olay Çalışmaları

Atölye/Örnek Olay Çalışmaları

Katılımcılara uygulamalı deneyim kazandırmak amacıyla
gerçekleştirilen, bireysel beceri ve yetkinlikleriyle birlikte takım
çalışması becerilerini sergileme imkânı sağlayan etkinliklerdir.
Örnek olay çalışmalarında genellikle iş hayatında karşılaşılabilecek
sorun ya da ikilemin simülasyonu yaratılır ve adaylardan buna
yönelik çözüm önerileri geliştirmesi beklenir.
Atölye çalışmaları ise adayların aldıkları eğitime ilişkin yetkinliklerini
gösterebilecekleri fiziksel aktivite gerektiren etkinliklerdir. (Örneğin;
mimarlık öğrenci/mezunları için çizime yönelik çalışmalar, hukuk
öğrenci/mezunları için dava sürecinin canlandırılması, inşaat
mühendisleri için güvenli iskele kurulması vs.)
Hem atölye hem örnek olay çalışmaları için içerik seçiminde hedef
kitlenin eğitim bilgileri, deneyimi, yaşı vb. özellikleri göz önünde
bulundurulması ve söz konusu kitlenin dikkatini çekecek şekilde
seçilmesi önerilir.

 

Amacı:

– Adayların bilgi ve becerilerini artırmak,
– Adayların yetkinlik ve becerilerini işverenlere sergilemesini
sağlamak,
– Soyut düşünceleri somutlaştırarak ifade etme ve uygulamaya
dönüştürme becerisini desteklemek,
– Kurum/kuruluşların faaliyet alanları ve aradığı beceriler hakkında
adayları bilgilendirmek,
– İşverenin potansiyel insan kaynağı arasındaki bilinirliğini artırmak
ve yetenek kazanımına yönelik faaliyetlerini desteklemek,
– İşverenlere adayların takım içindeki iletişim biçimlerini, sorunlarla
baş etme yöntemleri ve somut olaylar karşısında tepkilerini
gözlemleme fırsatı sağlamak.